Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 21/2020: Controlul ajutoarelor de stat în favoarea instituțiilor financiare în UE: o verificare a adecvării se impune

Romanian icpdf.png 2 MB
01.10.2020

Curtea a constatat în urma auditului său că, pentru perioada cuprinsă între august 2013 și sfârșitul anului 2018, Comisia a dispus de resurse și de instrumente adecvate, inclusiv de o structură organizatorică adecvată, pentru a putea efectua controlul ajutoarelor de stat în favoarea instituțiilor financiare. Ea nu a fost însă întotdeauna în măsură să le exploateze la maximum.

Indicatorii de performanță stabiliți de Comisie nu îi reflectau în integralitate performanța. Curtea a observat că realitățile pieței s-au îmbunătățit în cursul perioadei auditate și până la apariția pandemiei de COVID-19, precum și că avuseseră loc modificări în cadrul de reglementare, dar că normele aplicabile privind ajutoarele de stat în sine nu mai fuseseră modificate din 2013.

În plus, Curtea a constatat că este posibil ca eficacitatea controlului ajutoarelor de stat asigurat de Comisie să fi suferit ocazional de pe urma faptului că aceasta nu a pus sub semnul întrebării declarațiile statelor membre conform cărora, în fiecare caz, erau reunite condițiile necesare care să justifice aprobarea cu titlu excepțional a unui ajutor de stat.