Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->
Raport cu privire la orice datorie contingentă rezultată, pentru exercițiul financiar 2019, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament

Romanian icpdf.png 2 MB
30.11.2020

Mecanismul unic de rezoluție este sistemul UE pentru gestionarea rezoluției băncilor în curs de a intra în dificultate în statele membre participante, principalul actor în acest proces fiind Comitetul Unic de Rezoluție (SRB). Alți actori importanți sunt Comisia, Consiliul și autoritățile naționale de rezoluție. SRB supraveghează Fondul unic de rezoluție (FUR), care poate fi utilizat în rezoluțiile bancare. Curtea de Conturi Europeană are obligația de a raporta anual cu privire la toate datoriile contingente care pot apărea în acest context.

Până în prezent, FUR nu a fost utilizat, dar există un număr mare de proceduri judiciare în legătură cu o primă rezoluție și cu alte decizii, precum și în legătură cu contribuțiile ex ante la FUR. Pentru exercițiul financiar 2019, SRB a raportat datorii contingente legate de unele proceduri judiciare vizând contribuțiile ex ante, dar nu a semnalat nicio datorie contingentă aferentă unei decizii de rezoluție. Curtea nu a identificat elemente de probă care să contrazică evaluarea realizată de SRB, dar constată că hotărâri pronunțate în 2020 pot avea implicații în ceea ce privește contribuțiile la FUR.