Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 02/2021: Ajutorul umanitar acordat de UE pentru educație: vine în sprijinul copiilor în nevoie, dar ar trebui să se întindă pe un orizont de timp mai lung și să ajungă la un număr mai mare de fete

Romanian icpdf.png 2 MB
21.01.2021

În 2019, Comisia a majorat cuantumul ajutorului pentru educație în situații de urgență și de criză prelungită la 10 % din ajutorul său umanitar total. Curtea a evaluat modul în care Comisia a gestionat acest nou nivel de sprijin. S-a constatat că proiectele erau relevante și obținuseră rezultatele scontate, dar au adus beneficii pentru un număr mai mic de fete decât de băieți. Majoritatea proiectelor din eșantionul Curții aveau o durată prea scurtă în raport cu nevoile și Comisia nu a procedat suficient la identificarea oportunităților de creștere a eficienței din punctul de vedere al costurilor. Deși majoritatea proiectelor au continuat să aducă beneficii pentru copii după încheierea lor, proiectele de tip „numerar pentru educație” au avut o contribuție minoră la reducerea dependenței beneficiarilor de acest tip de ajutor. Curtea recomandă furnizarea finanțării pe termen mai lung, îmbunătățirea analizei costurilor, acordarea unui nivel mai mare de sprijin pentru fete și ameliorarea sustenabilității proiectelor de asistență în numerar.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.