Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 03/2021: Schimbul de informații fiscale în UE: o fundație solidă, fisuri în punerea în aplicare

Romanian icpdf.png 3 MB
26.01.2021

Uniunea Europeană încurajează impozitarea echitabilă și eficace în întreaga piață unică, cu toate taxele și impozitele percepute acolo unde sunt datorate. Curtea a examinat modul în care Comisia Europeană monitorizează punerea în aplicare și performanța sistemului de schimb de informații fiscale, precum și modul în care statele membre utilizează informațiile partajate. Curtea a constatat că sistemul este bine instituit, însă mai sunt încă multe de făcut în ceea ce privește monitorizarea, asigurarea calității datelor și utilizarea informațiilor primite. Curtea recomandă Comisiei Europene să extindă sfera de cuprindere a cadrului legislativ al UE și să dezvolte monitorizarea și orientările. De asemenea, Curtea recomandă statelor membre o mai bună utilizare a informațiilor primite.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.