Annual Work Programme|839c8baf-a158-4ce7-a6bb-d2d36666953b
-->
Programul de activitate 2021+ al Curții de Conturi Europene

Romanian icpdf.png 1 MB
28.01.2021

Cetățenii Uniunii Europene și statele membre ale acesteia își vor continua și în 2021 lupta împotriva consecințelor pandemiei de COVID-19.

În aceste vremuri dificile, Uniunea Europeană pune la dispoziție o asistență financiară pe o scară fără precedent. Pe lângă resursele bugetare tradiționale convenite ca parte a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027, UE a decis să lanseze inițiativa Next Generation EU (NGEU), un pachet de redresare constituit din fonduri suplimentare bazate pe titluri de creanță.

În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul Curții este de a verifica dacă fondurile UE sunt colectate și cheltuite cu respectarea normelor și a legislației relevante, precum și dacă sunt contabilizate în mod corespunzător și utilizate cu eficiență și eficacitate în interesul cetățenilor UE. Acest rol se aplică și noilor măsuri luate de UE pentru a proteja cetățenii împotriva efectelor negative ale pandemiei. În 2021, una din patru sarcini de audit care vor fi lansate se va apleca asupra răspunsului UE la pandemia de COVID-19 și asupra implementării inițiativei NGEU.

Programul de activitate 2021+ marchează totodată debutul implementării noii strategii a Curții pentru perioada 2021-2025, pe care vă invit călduros să o consultați.

În următorii cinci ani, intenționăm să ne concentrăm pe trei obiective strategice.

Obiectivul 1: îmbunătățirea răspunderii de gestiune, a transparenței și a mecanismelor de audit pentru toate tipurile de acțiuni ale UE;

Obiectivul 2: direcționarea auditurilor către domeniile și subiectele în legătură cu care Curtea poate aduce cea mai mare valoare adăugată, în special în patru domenii strategice ale politicilor și programelor UE:

o competitivitatea economică a Uniunii;

o reziliența în raport cu amenințările la adresa securității Uniunii și respectarea valorilor europene ale libertății, democrației și statului de drept;

o schimbările climatice, mediul și resursele naturale;

o politicile fiscal-bugetare și finanțele publice în Uniune.

Obiectivul 3: furnizarea unei asigurări de audit solide, într-un mediu plin de provocări și în schimbare.

În continuare este prezentată o listă cu cele 73 de rapoarte speciale și documente de analiză pe care intenționăm să le publicăm în 2021 și în 2022, structurate în funcție de cele patru domenii strategice menționate mai sus.

Curtea și-a adoptat programul de activitate 2021+ într-un context în care pandemia de COVID-19 continuă să afecteze aproape toate aspectele vieților și ale activităților noastre. Aș dori să vă asigur de faptul că instituția noastră înțelege presiunea sub care instituțiile UE, administrațiile naționale, regionale și locale din statele membre și beneficiarii de sprijin din partea UE operează în momentul de față. De aceea, vom continua să depunem toate eforturile necesare pentru a limita sarcina administrativă ocazionată de activitatea noastră de audit la nivelul entităților auditate. În același timp, impactul pe care îl are pandemia asupra propriilor noastre activități înseamnă că va trebui să dăm dovadă de precauție și de flexibilitate în implementarea programului de activitate al instituției.

În pofida acestor provocări, cetățenii UE, precum și părțile interesate instituționale și partenerii noștri atât de la nivelul UE, cât și de la nivelul statelor membre pot conta și în 2021 pe rapoarte obiective și independente din partea Curții, axate pe chestiuni esențiale pentru viitorul UE, în care vom sublinia ce anume funcționează bine și vom atrage atenția asupra aspectelor care nu funcționează așa cum ar trebui.