Strategy|2853227b-1045-472f-8d78-3c0be0727a5c;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Strategia Curții de Conturi Europene pentru perioada 2021-2025

Romanian icpdf.png 2 MB
28.01.2021

Curtea de Conturi Europeană și-a adoptat noua strategie pentru următorii cinci ani.

Strategia se bazează pe rezultatele obținute până în prezent și va orienta activitatea Curții ca auditor extern independent al UE până în 2025.

Conștientă de provocările cu care se confruntă UE, Curtea își va îndeplini rolul căutând să își aducă contribuția la o Uniune Europeană mai rezilientă, mai sustenabilă și mai echitabilă.

Strategia pentru perioada 2021 2025 descrie modul în care instituția noastră intenționează să se achite de acest rol, urmărind trei obiective strategice.

  • Obiectivul 1: îmbunătățirea răspunderii de gestiune, a transparenței și a mecanismelor de audit pentru toate tipurile de acțiuni ale UE;
  • Obiectivul 2: direcționarea auditurilor către domeniile și subiectele în legătură cu care Curtea poate aduce cea mai mare valoare adăugată; și
  • Obiectivul 3: furnizarea unei asigurări de audit solide, într-un mediu plin de provocări și în schimbare.

De asemenea, strategia pentru perioada 2021 2025 stabilește valorile, misiunea și viziunea Curții și oferă o prezentare de ansamblu a mijloacelor care ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivele strategice.