Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Avizul nr. 1/2021 (prezentat în temeiul articolului 322 TFUE) referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a rezervei de ajustare la Brexit

Avizul nr. 1/2021 (prezentat în temeiul articolului 322 TFUE) referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a rezervei de ajustare la Brexit

Romanian icpdf.png 2 MB
01.03.2021