Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 08/2021: Sprijinul acordat de Frontex pentru gestionarea frontierelor externe nu a fost suficient de eficace până în prezent

Romanian icpdf.png 5 MB
07.06.2021

În cadrul acestui audit, Curtea a evaluat dacă Frontex și-a desfășurat în mod eficace patru dintre cele șase activități de bază, cu scopul de a contribui la punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor, ajutând astfel statele membre să prevină, să detecteze și să combată imigrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră. Curtea a examinat, de asemenea, cât de pregătită este această agenție să se achite de noul său mandat extins în 2019.

Concluzia Curții a fost că sprijinul acordat de Frontex statelor membre/țărilor asociate spațiului Schengen în combaterea imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere nu este suficient de eficace. Curtea a observat că Frontex nu a pus în aplicare pe deplin mandatul care i-a fost încredințat în 2016 și evidențiază mai multe riscuri legate de mandatul acordat în 2019.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.