Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Rapoartele anuale privind exercițiul financiar 2020

Romanian icpdf.png 8 MB
26.10.2021

​Curtea auditează în fiecare an veniturile și cheltuielile aferente bugetului UE și exprimă o opinie cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la conformitatea veniturilor și a cheltuielilor cu normele și reglementările.

În 2020, cheltuielile UE s-au ridicat la un total de 173,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 1,1 % din venitul național brut (VNB) combinat al celor 27 de state membre ale UE plus Regatul Unit. Bugetul UE este convenit anual – în contextul unui cadru financiar pe șapte ani – de către Parlamentul European și de către Consiliu. Anul trecut, 2020, a fost ultimul exercițiu înainte de noul cadru financiar multianual.

Răspunderea pentru asigurarea execuției corespunzătoare a bugetului revine în primul rând Comisiei Europene, împreună cu celelalte instituții și organe ale UE, dar pentru aproximativ două treimi din cheltuieli – în principal în domeniul resurselor naturale și al coeziunii – această răspundere este partajată cu statele membre.

Auditorii Curții efectuează teste pe eșantioane de operațiuni, cu scopul de a obține estimări calculate statistic cu privire la măsura în care veniturile și diferitele domenii de cheltuieli sunt afectate de eroare (așa-numita „rată de eroare").