Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 10/2021: Integrarea perspectivei de gen în bugetul UE: este timpul ca vorbele să se transforme în fapte

Romanian icpdf.png 2 MB
26.05.2021

„Integrarea perspectivei de gen” înseamnă promovarea activă a egalității între femei și bărbați în toate etapele și în toate domeniile elaborării și ale implementării politicilor. UE are obligația prevăzută în tratat de a promova egalitatea între femei și bărbați în toate acțiunile sale, această obligație constituind baza pentru integrarea perspectivei de gen. În cadrul acestui audit, Curtea a evaluat dacă integrarea perspectivei de gen a fost aplicată în bugetul UE începând cu 2014 pentru a se promova egalitatea între femei și bărbați. Potrivit concluziilor Curții, Comisia nu s-a ridicat deocamdată la înălțimea angajamentului său de a asigura integrarea perspectivei de gen în bugetul UE. Curtea formulează recomandări vizând îmbunătățirea cadrului prin care Comisia sprijină integrarea perspectivei de gen și sporirea atenției acordate egalității de gen în procesul de întocmire a bugetului UE.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.