Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 15/2021: Drepturile pasagerilor din transportul aerian în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19: drepturi esențiale care nu au fost protejate, în pofida eforturilor Comisiei

Romanian icpdf.png 4 MB
29.06.2021

Curtea de Conturi Europeană a analizat modul în care Comisia a protejat în UE drepturile pasagerilor din transportul aerian în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

S-a constatat că pasagerii nu au fost informați pe deplin cu privire la drepturile lor în contextul acestei crize. În perioada inițială a crizei, numeroși pasageri nu au primit rambursări sau nu au avut altă opțiune decât să accepte vouchere. Începând din iunie 2020, companiile aeriene au început să efectueze rambursări către pasageri, deși cu întârzieri semnificative. Statele membre nu au legat ajutoarele de stat de rambursarea pasagerilor, deși Comisia a precizat în mod clar că acest lucru era posibil. Comisia a întreprins acțiuni pentru a proteja drepturile pasagerilor din transportul aerian și a luat măsuri pentru a atenua efectele crizei, în pofida limitărilor cadrului juridic existent. În 2013 au fost prezentate propuneri în acest sens care puteau contribui la remedierea situației, dar, până în prezent, Consiliul nu a ajuns la un acord cu privire la poziția sa.

Curtea recomandă Comisiei să protejeze mai bine drepturile pasagerilor din transportul aerian și să îi informeze pe aceștia cu privire la drepturile lor; să amelioreze coordonarea măsurilor naționale și să lege mai bine ajutoarele de stat acordate companiilor aeriene de rambursarea pasagerilor; să îmbunătățească instrumentele și legislația în materie de protejare a drepturilor acestor pasageri.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.