Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 11/2021: Sprijin excepțional pentru producătorii de lapte din UE în perioada 2014-2016 - Potențial de îmbunătățire a eficienței viitoare

Romanian icpdf.png 4 MB
24.06.2021

​​După ce a atins un nivel record la începutul anului 2014, prețul mediu primit de producătorii de lapte din UE a început să scadă. La jumătatea anului 2016, prețurile au început să crească din nou.

Politica agricolă comună (PAC) include o serie de instrumente utile pentru a face față perturbărilor pieței. Plățile directe au un rol de stabilizare, deoarece constituie o sursă constantă de venit pentru fermieri. A fost instituită o „plasă de siguranță” care urmărește sprijinirea prețurilor prin eliminarea temporară de pe piață a surplusurilor de produse lactate. De asemenea, Comisia poate adopta măsuri excepționale împotriva amenințărilor de perturbare a pieței, ceea ce a și făcut în perioada 2014-2016.

Curtea a examinat cât de bine au gestionat Comisia și autoritățile relevante din statele membre răspunsul lor la perturbarea pieței produselor lactate din perioada 2014-2016. Per ansamblu, Curtea a constatat că Comisia și statele membre luaseră măsuri globale pentru a-i ajuta pe fermieri în timpul perturbării pieței, dar că analiza pe care au efectuat-o era, în general, insuficientă pentru a decide cu privire la nivelul de sprijin necesar și pentru a-l direcționa în mod adecvat.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.