Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 12/2021: Principiul „poluatorul plătește”: aplicare inconsecventă în cadrul politicilor de mediu și al acțiunilor pentru mediu ale UE

Romanian icpdf.png 2 MB
05.07.2021

Poluarea reprezintă un cost semnificativ pentru societate și este o preocupare esențială pentru cetățenii UE. Prin aplicarea principiului „poluatorul plătește” (PPP), poluatorii sunt încurajați să evite daunele aduse mediului și sunt trași la răspundere pentru poluarea pe care o provoacă. Per ansamblu, Curtea a constatat că PPP este reflectat și aplicat în grade diferite în diversele politici de mediu ale UE și că acoperirea și aplicarea sa erau incomplete. Uneori, bugetul UE este folosit pentru finanțarea unor acțiuni de curățare care, potrivit PPP, ar trebui să fie suportate de poluatori. Curtea recomandă consolidarea integrării PPP în legislația privind protecția mediului, consolidarea regimului de răspundere pentru mediu la nivelul UE și o mai bună protejare a fondurilor UE, astfel încât acestea să nu fie folosite pentru a finanța proiecte care ar trebui să fie în sarcina poluatorului.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.