Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 13/2021: Eforturile UE de combatere a spălării banilor în sectorul bancar sunt fragmentate, iar punerea în aplicare este insuficientă

Romanian icpdf.png 3 MB
28.06.2021

Spălarea banilor este practica de „legitimare” a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni prin introducerea acestora în economia reglementată pentru a le masca originea ilegală. Având în vedere importanța politicii UE de combatere a spălării banilor și rolul sectorului bancar, Curtea a evaluat dacă măsurile din acest domeniu sunt bine puse în aplicare.

Curtea a observat o fragmentare instituțională și o slabă coordonare la nivelul UE în ceea ce privește acțiunile de prevenire a spălării banilor și luarea de măsuri în cazurile în care au fost identificate riscuri. Organismele UE dispun de instrumente limitate pentru a asigura o aplicare suficientă la nivel național a cadrelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. La nivelul UE nu există o autoritate unică de supraveghere, competențele UE sunt repartizate între mai multe organisme și coordonarea cu statele membre are loc separat.

Curtea formulează o serie de recomandări menite să rezolve aceste probleme.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.