Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 16/2021: Politica agricolă comună și clima - Jumătate din cheltuielile UE consacrate acțiunilor climatice sunt legate de agricultură, dar emisiile generate de acest sector nu sunt în scădere

Romanian icpdf.png 4 MB
21.06.2021

În perioada 2014-2020, Comisia a alocat mai mult de un sfert din bugetul total al politicii agricole comune (PAC) pentru atenuarea schimbărilor climatice și pentru adaptarea la acestea.

Curtea de Conturi Europeană a examinat dacă PAC a sprijinit acele practici de atenuare a schimbărilor climatice care aveau capacitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură. S-a constatat că suma de 100 de miliarde de euro din fondurile PAC alocată acțiunilor climatice a avut un impact redus asupra acestor emisii, al căror nivel nu a evoluat în mod semnificativ din 2010. PAC finanțează în cea mai mare parte măsuri cu un potențial scăzut de atenuare a schimbărilor climatice. Această politică nu încearcă să limiteze sau să reducă efectivele de animale (care reprezintă 50 % din emisiile din agricultură) și oferă sprijin fermierilor care cultivă pe turbării drenate (20 % din emisii).

Curtea recomandă Comisiei să ia măsuri prin care să se asigure că PAC reduce emisiile provenite din agricultură, să adopte măsuri pentru a reduce emisiile generate de solurile organice drenate cultivate și să raporteze periodic cu privire la contribuția PAC la atenuarea schimbărilor climatice.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.