Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 14/2021: Cooperarea Interreg: potențialul regiunilor transfrontaliere ale Uniunii Europene nu a fost încă pe deplin deblocat

Romanian icpdf.png 2 MB
01.07.2021

Cooperarea transfrontalieră urmărește să răspundă la provocările comune identificate împreună de statele membre în regiunile de frontieră și să exploateze potențialul de creștere nevalorificat. Multe dintre aceste regiuni au, în general, performanțe economice mai slabe decât alte regiuni din cadrul aceluiași stat membru.

Curtea a constatat că programele de cooperare examinate dispuneau de strategii clare în abordarea provocărilor cu care se confruntă regiunile transfrontaliere pe care le acoperă. Cu toate acestea, deficiențele de la nivelul punerii în aplicare și neajunsurile informațiilor de monitorizare au limitat capacitatea programelor de a debloca potențialul acestor regiuni.

Curtea adresează o serie de recomandări autorităților responsabile de programe și Comisiei: să asigure o mai bună direcționare a programelor de cooperare, să prioritizeze și să sprijine proiectele în funcție de merit, precum și să definească indicatori care să surprindă efectul transfrontalier al proiectelor.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.