Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 17/2021: Cooperarea dintre UE și țările terțe în materie de readmisie: acțiuni relevante, dar rezultate limitate

Romanian icpdf.png 4 MB
13.09.2021

​​Dificultățile în cooperarea cu țările de origine contribuie la numărul scăzut de returnări din UE ale migranților aflați în situație ilegală. În cadrul auditului său, Curtea a evaluat dacă UE și-a consolidat în mod eficace cooperarea în materie de readmisie cu țările terțe. Curtea a constatat că rezultatele negocierilor cu țările terțe lăsau de dorit din cauza utilizării insuficiente a sinergiilor cu statele membre și între politicile UE. Acțiunile UE de facilitare a cooperării în materie de readmisie au fost relevante, însă rezultatele lor au fost inegale, iar deficiențele legate de datele privind returnările și readmisiile au împiedicat Curtea să evalueze impactul de ansamblu al acțiunilor respective. Curtea recomandă Comisiei să urmărească o abordare mai flexibilă în cadrul negocierilor privind acordurile de readmisie, să creeze sinergii cu statele membre pentru a facilita negocierile privind readmisia, să consolideze stimulentele pentru țările terțe și să amelioreze colectarea datelor privind readmisiile.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.