Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 20/2021: Utilizarea sustenabilă a apei în agricultură: fondurile din partea PAC sunt susceptibile să promoveze mai degrabă o utilizare mai intensă decât una mai eficientă a apei

Romanian icpdf.png 6 MB
28.09.2021

Un sfert din volumul total de apă captat în UE este utilizat pentru agricultură, în principal pentru irigații. Numeroase regiuni sunt deja afectate de un deficit de apă, iar schimbările climatice riscă să exacerbeze acest fenomen. Directiva-cadru privind apa stabilește obiectivul de a se atinge o stare cantitativă bună pentru toate corpurile de apă până în 2027, dar se înregistrează întârzieri semnificative în realizarea acestui obiectiv. Sprijinul acordat fermierilor prin politica agricolă comună (PAC) are impacturi diferite asupra utilizării apei în agricultură. Curtea a concluzionat că politicile agricole nu erau aliniate în mod consecvent la politica UE în domeniul apei. Curtea recomandă statelor membre să justifice în mod mai adecvat derogările de la punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa în agricultură, iar Comisiei, să condiționeze plățile din cadrul PAC de respectarea standardelor de mediu privind utilizarea sustenabilă a apei.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.