Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 21/2021: Finanțarea din partea UE pentru biodiversitate și pentru schimbările climatice în pădurile din UE: rezultate pozitive, dar limitate

Romanian icpdf.png 4 MB
04.10.2021

Pădurile din UE sunt multifuncționale, având o utilitate economică, socială și de mediu. Deși suprafața acoperită de păduri a crescut în ultimii 30 de ani, starea pădurilor se deteriorează. Practicile de gestionare sustenabilă sunt esențiale pentru menținerea biodiversității și pentru combaterea schimbărilor climatice în păduri. Curtea a constatat că, în domeniile în care UE are competență deplină de a acționa, Comisia ar fi putut întreprinde acțiuni mai ferme pentru a contribui la protejarea pădurilor din UE. Curtea recomandă Comisiei să amelioreze această contribuție, să consolideze lupta împotriva exploatării forestiere ilegale și să îmbunătățească orientarea măsurilor de dezvoltare rurală la nivelul pădurilor către biodiversitate și schimbările climatice.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.