Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 23/2021: Reducerea marii corupții în Ucraina: există mai multe inițiative ale UE în acest sens, însă rezultatele rămân insuficiente

Romanian icpdf.png 6 MB
23.09.2021

Ucraina suferă de pe urma marii corupții și a acaparării statului de mulți ani. Auditul Curții a evaluat dacă sprijinul acordat de UE în Ucraina a fost eficace în combaterea marii corupții. În pofida mai multor inițiative introduse de UE pentru a reduce oportunitățile ce dau naștere la acte de corupție, Curtea a constatat că marea corupție continuă să reprezinte o problemă majoră în Ucraina. Curtea formulează o serie de recomandări de îmbunătățire a sprijinului furnizat de UE, în special să se conceapă și să se implementeze acțiuni specifice nu numai pentru a combate marea corupție (inclusiv structura oligarhică), ci și pentru a contribui la eliminarea impedimentelor din calea unei concurențe libere și loiale.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.