Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
2020 Raportul privind performanța – pe scurt

Romanian icpdf.png 1 MB
15.11.2021

Câteva cuvinte despre documentul intitulat „2020: Raportul privind performanța – pe scurt”

Documentul intitulat „2020: Raportul privind performanța – pe scurt” conține o prezentare generală a „Raportului privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2020”, în care Curtea a examinat un aspect specific al cadrului de performanță al UE, a analizat rezultatele obținute de o serie de programe de cheltuieli ale UE incluse într-un eșantion și a examinat măsura în care entitățile auditate au pus în aplicare recomandările pe care le-a formulat în rapoartele speciale publicate în 2017.

Textul integral al raportului este disponibil pe site-ul eca.europa.eu.

Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern independent al Uniunii Europene. Ea avertizează cu privire la riscurile existente, oferă asigurare, evidențiază existența atât a deficiențelor, cât și a bunelor practici și formulează recomandări adresate factorilor de decizie și organelor legislative din UE cu privire la îmbunătățirea gestionării politicilor și a programelor UE. Prin activitatea sa, Curtea se asigură de faptul că cetățenii Uniunii Europene știu cum le sunt cheltuiți banii.