Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 25/2021: Sprijinul FSE pentru combaterea șomajului de lungă durată: măsurile trebuie să fie mai bine direcționate, personalizate și monitorizate

Romanian icpdf.png 5 MB
08.12.2021

Șomajul de lungă durată poate avea consecințe grave asupra persoanelor afectate, precum și un impact negativ asupra creșterii economice și asupra finanțelor publice. UE a identificat o serie de măsuri de politică menite să combată șomajul de lungă durată. În perioada 2014-2020, măsurile de „acces la locuri de muncă” finanțate prin Fondul social european (FSE) au adus beneficii unui număr mare de șomeri de lungă durată, dar nu s-au adresat în mod specific acestora. În plus, aceste măsuri FSE nu au fost întotdeauna adaptate pentru a răspunde nevoilor specifice ale șomerilor de lungă durată. Curtea recomandă Comisiei să insiste ca statele membre să vizeze în mod specific șomerii de lungă durată și nevoile acestora prin sprijin FSE+ pentru perioada 2021-2027, ca măsurile să aplice o abordare individualizată pentru șomerii de lungă durată și Comisia să evalueze eficacitatea măsurilor de „acces la locuri de muncă” pentru aceștia.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.