Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Documentul de analiză  nr. 05/2021: Cadrul UE pentru marile proiecte de infrastructură de transport: o comparație internațională

Romanian icpdf.png 2 MB
25.11.2021

Marile proiecte de infrastructură joacă un rol esențial în realizarea rețelei transeuropene de transport a UE. Acest document de analiză compară cadrul UE de implementare a acestui tip de proiecte cu o serie de țări selectate și identifică practici din care Comisia și factorii de decizie s-ar putea inspira și care ar putea fi adaptate, dacă este necesar, la contextul UE.
Curtea nu a identificat nicio practică prin care s-ar putea remedia deficiențele identificate la nivelul UE cu privire la strategie. În schimb, pentru procesele legate de coordonare, selecție, monitorizare și evaluare ex post au fost prezentate exemple relevante.
Curtea a analizat de asemenea depășirile actuale ale bugetului și ale calendarului pentru șase proiecte cofinanțate de UE. În comparație cu valorile de referință de la nivel mondial, patru dintre aceste proiecte înregistrau depășiri mai mici ale bugetului, dar majoritatea se confruntau, în medie, cu întârzieri mai mari față de calendarul stabilit.