Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 27/2021: Sprijinul acordat de UE sectorului turismului: este nevoie de o orientare strategică nouă și de o abordare mai bună în materie de finanțare

Romanian icpdf.png 6 MB
14.12.2021

Tur ismul este un sector economic esențial în UE. Pandemia de COVID-19 a avut un impact dramatic și fără precedent asupra sectorului turismului, reducând drastic fluxurile turistice și, prin urmare, veniturile întreprinderilor din acest sector. Dincolo de șocul imediat, sectorul turismului se confruntă cu alte provocări, pe termen mai lung, legate de transformarea sa verde și digitală, de competitivitatea sa, de sustenabilitatea și de reziliența sa.

Comisia a definit strategia actuală a UE în domeniul turismului în 2010. Începând din 2015 și până la pandemia de COVID-19, Comisia a revizuit prioritățile legate de turism în contextul unor strategii mai ample în materie de politici, însă nu a transpus aceste priorități într-un plan de acțiune concret pentru a sprijini punerea lor în aplicare. Ca reacție la impactul dramatic al pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului din UE, Comisia a inițiat acțiuni în vederea definirii unei agende pentru turism pentru 2030. În urma analizei efectuate de Curte cu privire la proiectele din cadrul FEDR în domeniul turismului, s-au observat rezultate mixte: unele proiecte erau sustenabile și au contribuit la stimularea activității turistice în regiune, în timp ce altele au avut doar un impact limitat. În mai multe cazuri, deficiențele în planificarea inițială a proiectelor și în evaluările nevoilor, precum și în etapa de selecție a proiectelor au cauzat reduceri ale amplorii acestora, întârzieri și depășiri de costuri în cursul implementării. Comisia a prezentat măsuri de atenuare a impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra industriei turismului din UE.

Curtea recomandă Comisiei să prezinte o strategie nouă a UE în domeniul turismului. Aceasta ar trebui, de asemenea, să încurajeze statele membre să aplice proceduri de selecție pentru investițiile finanțate prin FEDR în sectorul turismului care să susțină noua orientare strategică.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.