Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 01/2022: Sprijinul UE pentru supremația legii în Balcanii de Vest: în pofida eforturilor, persistă probleme fundamentale

Romanian icpdf.png 4 MB
10.01.2022

„Supremația legii” (sau statul de drept) este una dintre valorile comune ale statelor membre ale UE și este consacrată la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În același timp, aceasta este o condiție esențială și necesară pentru aderarea la UE. Curtea a auditat dacă sprijinul acordat de UE pentru supremația legii în cele șase țări din Balcanii de Vest care doresc să adere la UE a fost eficace. S-a constatat că, deși acțiunile UE au contribuit la reforme în domenii tehnice și operaționale, precum îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar și elaborarea legislației relevante, acestea au avut un impact global scăzut asupra reformelor fundamentale vizând supremația legii în regiune. Curtea recomandă Comisiei să consolideze mecanismul de promovare a reformelor privind supremația legii, să intensifice sprijinul pentru organizațiile societății civile și pentru mass-media independentă, să intensifice utilizarea condiționalității și să consolideze monitorizarea proiectelor și raportarea cu privire la acestea.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.