Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 03/2022: Implementarea tehnologiei 5G în UE: întârzieri în instalarea rețelelor și probleme de securitate încă nerezolvate

Romanian icpdf.png 8 MB
24.01.2022

Se estimează că tehnologia 5G va contribui cu până la o mie de miliarde de euro la PIB-ul european între 2021 și 2025, cu potențialul de a crea sau de a transforma până la 20 de milioane de locuri de muncă în toate sectoarele economice. Curtea a observat că există întârzieri care amenință realizarea obiectivelor stabilite de UE privind implementarea rețelelor 5G și că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se remedia problemele de securitate. În acest raport, Curtea adresează Comisiei o serie de recomandări vizând impulsionarea implementării la timp și într-un mod concertat a unor rețele 5G securizate în UE.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.