Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 02/2022: Eficiența energetică în întreprinderi - S-au obținut unele economii de energie, dar există deficiențe la nivelul planificării și al selecției proiectelor

Romanian icpdf.png 5 MB
17.01.2022

Eficiența energetică este esențială pentru ca UE să atingă neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Curtea de Conturi Europeană a analizat proiecte privind eficiența energetică desfășurate în întreprinderi și cofinanțate din fondurile politicii de coeziune. Potrivit constatărilor Curții, Comisia Europeană nu evaluase potențialul pentru realizarea de economii de energie în întreprinderi sau nevoile de finanțare, iar programele nu precizează cum contribuie fondurile la prioritățile în materie de eficiență energetică. Indicatorii ex post nu pot evalua această contribuție, dar Curtea a estimat că aceasta reprezintă 0,3 % din efortul care trebuie depus până în 2030. Investițiile în eficiența energetică au fost, per ansamblu, eficiente. Utilizarea de indicatori financiari în procesul de selecție ar fi permis evitarea anumitor ineficiențe și alegerea unui instrument de finanțare mai bun. Curtea recomandă Comisiei să clarifice contribuția fondurilor din partea UE și să verifice dacă alegerea instrumentului de finanțare este rezonabilă.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.