Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Documentul de analiză 01/2022: Impozitarea energiei, stabilirea prețului pentru emisiile de dioxid de carbon și subvențiile pentru energie

Romanian icpdf.png 4 MB
31.01.2022

​​Acest document de analiză evaluează în ce măsură taxele pe energie, prețul stabilit pentru emisiile de dioxid de carbon și subvențiile pentru energie sunt coerente cu obiectivele climatice ale UE. Impozitarea energiei poate sprijini eforturile în domeniul climei, dar nivelurile actuale de impozitare nu reflectă măsura în care diferitele surse de energie poluează. Subvențiile pentru energia din surse regenerabile au crescut aproape de patru ori în perioada 2008-2019, în timp ce subvențiile pentru combustibilii fosili s-au menținut la un nivel stabil. 15 state membre cheltuiesc mai mult pe subvențiile pentru combustibilii fosili decât pe subvențiile pentru energia din surse regenerabile. La jumătatea anului 2021, Comisia a publicat o propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei. Documentul de analiză al Curții prezintă provocările cu care se confruntă factorii de decizie atunci când actualizează politicile în materie de impozitare a energiei și de subvenții pentru energie: asigurarea consecvenței în materie de impozitare a energiei între sectoare și între diferiții purtători de energie, reducerea subvențiilor pentru combustibilii fosili și reconcilierea obiectivelor climatice cu nevoile sociale.​