Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 04/2022: Fondurile de investiții: acțiunile UE nu au creat încă o adevărată piață unică în beneficiul investitorilor

Romanian icpdf.png 4 MB
21.02.2022

​​Fondurile de investiții joacă un rol esențial în uniunea piețelor europene de capital, ajutând investitorii să își aloce capitalul în mod eficient. Curtea a evaluat cât de adecvat este cadrul de reglementare aferent, precum și eforturile UE de a crea o supraveghere eficace și similară în toate statele membre și de a asigura protecția investitorilor și stabilitatea financiară.

Curtea a constatat că acțiunile UE au permis instituirea unei piețe unice pentru fondurile de investiții, însă acestea nu au produs încă efectele dorite, întrucât veritabilele activități transfrontaliere și beneficiile pentru investitori rămân limitate. Coerența și eficacitatea supravegherii fondurilor și ale protecției investitorilor sunt insuficiente. Curtea recomandă o revizuire generală a cadrului de reglementare, activități de convergență mai eficace, o mai bună protecție a investitorilor și un cadru de raportare raționalizat.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.