Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 05/2022: Securitatea cibernetică a instituțiilor, organelor și agențiilor UE per ansamblu, nivelul de pregătire nu este proporțional cu amenințările

Romanian icpdf.png 3 MB
29.03.2022

Numărul de atacuri cibernetice îndreptate împotriva instituțiilor, organelor și agențiilor UE (IOAUE) crește vertiginos. Dat fiind că IOAUE sunt puternic interconectate, punctele slabe ale uneia le pot expune pe celelalte la amenințări de securitate. Curtea a examinat dacă IOAUE dispun de mecanisme adecvate pentru a se proteja împotriva atacurilor cibernetice. S-a constatat că, per ansamblu, nivelul de pregătire al IOAUE nu este proporțional cu amenințările și că IAOUE au niveluri foarte variabile de maturitate în materie de securitate cibernetică. Curtea recomandă Comisiei să îmbunătățească nivelul de pregătire al IOAUE printr-o propunere vizând introducerea unor norme obligatorii în materie de securitate cibernetică și creșterea resurselor Centrului de răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT-UE). De asemenea, Comisia ar trebui să promoveze sinergii suplimentare între IOAUE, iar CERT-UE și Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică ar trebui să își concentreze sprijinul pe acele IOAUE mai puțin avansate în domeniul securității cibernetice.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.