Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 06/2022: Drepturile de proprietate intelectuală în UE-O protecție cu lacune

Romanian icpdf.png 3 MB
26.04.2022

În cadrul acestui audit, Curtea a evaluat dacă drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor UE, a desenelor și modelelor UE și a indicațiilor geografice ale UE sunt bine protejate în cadrul pieței unice.

Protecția este în general robustă, în pofida anumitor neajunsuri la nivel legislativ și a lipsei unei metodologii clare pentru stabilirea taxelor de la nivelul UE. Există deficiențe în cadrul de asigurare a răspunderii de gestiune utilizat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, în modul în care acesta gestionează proiectele de cooperare europeană, precum și în implementarea cadrului indicațiilor geografice și a controalelor vizând asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale din statele membre și de către Comisie.

Curtea recomandă Comisiei să completeze și să actualizeze cadrele de reglementare, să evalueze mecanismele de guvernanță și metodologia de stabilire a taxelor, să îmbunătățească sistemele de indicații geografice și să amelioreze cadrul vizând asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală. De asemenea, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală ar trebui să îmbunătățească gestionarea proiectelor sale de cooperare europeană.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.