Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->
Activitățile Curții în 2021 - Raportul anual de activitate al Curții de Conturi Europene

Romanian icpdf.png 4 MB
05.05.2022

Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi raportul său anual de activitate pentru 2021. Acesta oferă o privire de ansamblu asupra activității Curții în 2021 și aduce informații cu privire la managementul, personalul și finanțele instituției, descriind modul în care cei 900 de angajați ai săi au continuat să furnizeze rapoarte independente și obiective cu privire la chestiuni de importanță majoră pentru viitorul UE. Într-un context în care statele membre se confruntă cu numeroase provocări neașteptate, Curtea joacă un rol crucial, subliniind ce aspecte ale acțiunilor UE funcționează bine, atrăgând atenția asupra aspectelor care ar putea fi îmbunătățite și recomandând modificări de substanță pentru a permite UE să își atingă pe deplin potențialul. Grație acestei activități, UE poate să se sprijine pe eforturile din trecut pentru a-și îmbunătăți gestiunea financiară și pentru a asigura faptul că cheltuielile sale produc rezultate.

În 2021, auditorii UE au continuat să își desfășoare activitatea în limitele impuse de restricțiile de călătorie și în materie de sănătate publică legate de pandemia de COVID-19. Capacitatea lor de a efectua audituri la fața locului a continuat să fie restrânsă în mod semnificativ. Aceștia s-au adaptat însă la noua situație, și-au modificat rapid metodele de lucru și au învățat într-un timp scurt cum să folosească noi instrumente pentru a putea furniza un serviciu eficace de audit public în UE.