Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 09/2022: Cheltuielile legate de climă din bugetul UE pentru perioada 2014-2020 - Nivelul acestora nu este la fel de ridicat precum cel raportat

Romanian icpdf.png 4 MB
30.05.2022

UE s-a angajat să cheltuiască cel puțin 20 % din bugetul său pentru perioada 2014-2020 pentru acțiuni în domeniul climei. Comisia a anunțat că UE și-a atins obiectivul, raportând 216 miliarde de euro cu titlu de cheltuieli legate de climă pentru perioada respectivă. Curtea a constatat că cheltuielile raportate nu au fost întotdeauna relevante pentru acțiunile climatice și pentru raportarea în domeniul climei și că, per ansamblu, ele au fost supraevaluate. Curtea a estimat că supraevaluarea a fost în cuantum de cel puțin 72 de miliarde de euro.

În pofida îmbunătățirilor planificate pentru raportarea privind acțiunile climatice în perioada 2021-2027, există în continuare provocări. Recomandările Curții au scopul de a consolida raportarea în domeniul climei și de a corela contribuția bugetară a UE cu obiectivele Uniunii în materie de climă și energie. De asemenea, se recomandă obținerea de dovezi științifice în sprijinul contribuției în domeniul climei a politicii agricole a UE.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.