Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 08/2022: Sprijinul din FEDR pentru competitivitatea IMM-urilor - Deficiențele de concepție reduc eficacitatea finanțării

Romanian icpdf.png 4 MB
01.06.2022

Curtea a evaluat dacă Fondul European de Dezvoltare Regională a contribuit la îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în perioada 2014-2020. S-a constatat că statele membre urmăreau mai degrabă să finanțeze un număr mare de IMM-uri decât să abordeze principalii factori care limitează competitivitatea acestora.

Majoritatea cererilor de propuneri au finanțat investiții productive specifice, fără un impact durabil asupra competitivității. Fondurile au fost atribuite proiectelor în principal prin proceduri de selecție neconcurențiale și prin granturi.

Sprijinul a stimulat disponibilitatea IMM-urilor de a investi, deși unele dintre acestea ar fi făcut aceleași investiții și fără finanțare publică. În unele cazuri, sprijinul a afectat negativ perspectivele economice ale altor IMM-uri care concurau pe aceleași piețe. Curtea a recomandat să se amelioreze concepția cererilor de propuneri pentru IMM-uri, să se revizuiască procedurile de selecție din cadrul FEDR pentru acordarea de granturi și să se utilizeze cu prioritate ajutoarele rambursabile.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.