Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 11/2022: Protejarea bugetului UE - Includerea pe o listă neagră trebuie să fie mai bine utilizată

Romanian icpdf.png 2 MB
23.05.2022

„Includerea pe o listă neagră” este o măsură menită să prevină frauda. Prin intermediul bazei sale de date EDES, UE încearcă să excludă de la primirea de fonduri publice contrapărțile nedemne de încredere, cum ar fi cele implicate în acte de fraudă, de corupție sau în alte nereguli. În cadrul auditului său, Curtea a examinat dacă includerea pe o listă neagră este utilizată în mod eficace pentru a proteja bugetul UE. Ea a concluzionat că sistemul actual nu este eficace, deoarece nu există un set coerent de obligații pentru diferitele modalități de plată. Mai mult decât atât, pentru fondurile gestionate de statele membre, utilizarea unor sisteme de excludere nu este obligatorie. Responsabilitățile fragmentate și deficiențele în identificarea contrapărților care ar trebui excluse duc la un număr redus de cazuri înregistrate pe lista neagră din EDES. Prin urmare, Curtea recomandă extinderea utilizării EDES la fondurile gestionate de statele membre, în cazul cărora se aplică în prezent un mozaic de obligații juridice în materie de excludere. De asemenea, Curtea recomandă o mai bună utilizare a datelor și a instrumentelor digitale pentru identificarea contrapărților nedemne de încredere.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.