Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 15/2022: Măsurile de extindere a participării la programul Orizont 2020 au fost bine proiectate, dar apariția unei schimbări durabile la acest nivel va depinde în mare parte de eforturile autorităților naționale

Romanian icpdf.png 4 MB
15.06.2022

Pentru a combate decalajul în materie de inovare, programul Orizont 2020 a introdus măsuri specifice de extindere a participării cu scopul de a sprijini statele membre rămase în urmă în materie de cercetare și inovare. Curtea a evaluat dacă aceste măsuri au fost adecvate scopului vizat.

Curtea a ajuns la concluzia că măsurile de extindere au fost bine concepute în raport cu obiectivul de a găsi soluții la problema participării limitate a țărilor vizate la programele-cadru pentru cercetare și inovare, dar că o schimbare durabilă necesită eforturi la nivel național. Capacitatea „mecanismului de sprijin al politicilor” de a produce astfel de schimbări era limitată.

Participarea la măsurile de extindere era inegală, iar proiectele finanțate, deși au început să arate rezultate promițătoare, se confruntă cu dificultăți legate de asigurarea finanțării complementare și de sustenabilitate.

Curtea recomandă Comisiei să consolideze utilizarea „mecanismului de sprijin al politicilor”, să vizeze o participare mai echilibrată la măsurile de extindere, să faciliteze disponibilitatea finanțării complementare, să consolideze capacitatea proiectelor de a exploata rezultatele lor și să îmbunătățească monitorizarea.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.