Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 21/2022: Evaluarea planurilor naționale de redresare și reziliență de către Comisie – În general adecvată, dar persistă riscuri legate de punerea în aplicare

Romanian icpdf.png 2 MB
08.09.2022

​​În februarie 2021, Parlamentul European și Consiliul au adoptat regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, al cărui scop este atenuarea impactului economic și social al pandemiei de COVID-19. Pentru a beneficia de sprijinul financiar al UE, statele membre trebuie să prezinte planuri naționale de redresare și reziliență. Curtea a examinat evaluarea de către Comisie a acestor planuri naționale și a constatat că aceasta a fost în general adecvată, având în vedere complexitatea procesului și constrângerile de timp. Ea a identificat însă o serie de deficiențe ale procesului, precum și riscuri pentru implementarea cu succes a planurilor. Curtea formulează mai multe recomandări cu scopul de a îmbunătăți procedurile Comisiei pentru evaluările viitoare și de a limita riscurile și provocările care ar putea afecta implementarea planurilor.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.