Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 24/2022: Acțiunile din domeniul e-guvernării care vizau întreprinderile – Acțiunile Comisiei au fost implementate, dar disponibilitatea serviciilor electronice încă variază în UE

Romanian icpdf.png 3 MB
06.12.2022

​​Având în vedere importanța tot mai mare a serviciilor digitale, acest raport evaluează eficacitatea Planului de acțiune al Comisiei din 2016, menit să încurajeze e-guvernarea în UE. Curtea a constatat că Comisia a finalizat cu succes acțiunile care au făcut obiectul auditului său. De asemenea, Comisia a sprijinit implementarea serviciilor digitale în statele membre prin finanțare, sprijin tehnic și încurajarea colaborării. Cu toate acestea, din cauza unor întârzieri în statele membre, nu toate serviciile publice digitale sunt disponibile peste tot în UE. Monitorizarea de către Comisie se limita la unele acțiuni individuale și nu viza punerea în aplicare a planului în ansamblu. În plus, nu exista o strategie globală de promovare în rândul principalilor utilizatori a soluțiilor de e-guvernare disponibile la nivelul UE. Curtea formulează o serie de recomandări pentru remedierea acestor probleme.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.