-->

Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 

Devine din ce în ce mai evident că ar putea fi necesară modificarea abordării actuale în ceea ce privește utilizarea resurselor naturale și protecția mediului, astfel încât să devină posibilă abordarea tensiunilor pe termen lung care afectează ecosistemele lumii și viața de zi cu zi a cetățenilor UE. Activitatea Curții în domenii precum schimbările climatice și poluarea reflectă această nouă realitate. UE se confruntă, de asemenea, cu noi provocări în ceea ce privește sănătatea publică și lanțul alimentar.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și combaterea poluării aerului, a solului și a apei prezintă provocări considerabile care pot fi abordate doar prin intermediul cooperării în interiorul UE și dincolo de frontierele acesteia. UE este în mod tradițional lider mondial în toate aceste trei domenii, dar modul în care politicile sale sunt concepute și puse în aplicare ar putea necesita o revizuire pentru a asigura un accent mai puternic și o mai mare eficacitate.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.