-->

Comisia pentru afaceri economice și monetare

 

Criza economică și financiară a pus în evidență deficiențe în guvernanța economică a UE, precum și existența unor riscuri continue pentru sistemul bancar și financiar european. Curtea și Comisia ECON împărtășesc dorința de a se asigura că lecțiile învățate din această perioadă sunt puse în practică într-un mod cât mai eficace posibil la toate nivelurile.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Curtea anticipează provocări continue la adresa sustenabilității finanțelor publice, care reprezintă în continuare un sector financiar vulnerabil, în contextul unui proces de globalizare în stagnare și al unui sprijin în scădere pentru sistemul pieței libere după criza economică. Competitivitatea relativă a economiei UE riscă să își continue traiectoria descendentă, având în vedere ascensiunea Chinei și a altor viitoare puteri economice mondiale.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.