-->

Cultură și educație

 

Investirea în educație este esențială pentru îmbunătățirea productivității muncii, a dezvoltării profesionale și a creșterii economice. În acest sens, Fondul social european a contribuit cu aproape 34 de miliarde de euro la sprijinirea măsurilor din domeniul educației în perioada 2014-2020. Educația a fost o temă recurentă în multe dintre rapoartele elaborate de Curte în domeniul ocupării forței de muncă și în cel al politicii sociale.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Curtea anticipează o serie de tendințe care vor transforma educația așa cum o știm în prezent. Alfabetizarea digitală va fi și mai esențială decât în prezent, iar sectorul educației va trebui, în consecință, să își regândească programele educaționale. Problema competențelor tehnice necorespunzătoare ale generațiilor mai în vârstă ar putea fi agravată de un sistem educațional care nu răspunde în mod adecvat nevoilor societății noastre moderne în schimbare.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.