-->

Afaceri externe

UE este un actor global, iar noul buget al UE propus pentru perioada 2021-2027 prevede o creștere considerabilă a finanțării pentru acțiunea externă, la un total de aproximativ 123 de miliarde de euro. Rapoartele publicate de Curte în acest domeniu examinează cheltuielile efectuate în diferite țări și abordează aspecte transversale.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Ordinea internațională bazată pe norme se află sub o presiune din ce în ce mai mare, iar Europa capătă un rol din ce în ce mai proeminent ca apărător al multilateralismului bazat pe cooperare, al drepturilor omului și al valorilor liberale. Numeroși experți anticipează că peisajul geostrategic al secolului 21 va fi modelat de rivalitatea dintre autocrație și democrație. Statele autoritare vor încerca din ce în ce mai mult să submineze principiile democratice fundamentale, cum ar fi statul de drept și protecția drepturilor omului.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.