-->

Libertăți civile, justiție și afaceri interne

Accesul la justiție și buna gestiune financiară sunt două aspecte care joacă un rol esențial în menținerea încrederii cetățenilor în instituțiile UE care îi servesc. Curtea împărtășește cu Parlamentul convingerea că statul de drept și conceptul de cetățenie europeană trebuie să fie consolidate. Recent, Curtea a alocat o parte semnificativă din resursele sale pentru a verifica modul în care UE și statele sale membre gestionează migrația legală și ilegală.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Modul în care UE și statele sale membre gestionează chestiunea migrației către Europa va rămâne o prioritate a agendei politice. Fluxurile de migrație sunt cu mult sub nivelul de vârf din 2015, dar protecția frontierelor UE împotriva migrației ilegale și integrarea migranților în sistemele noastre sociale, economice și politice vor rămâne probabil probleme prioritare. În mod tradițional, UE este o referință în domeniul protecției datelor și, în 2018, a intrat în vigoare un nou cadru juridic în materie. În anii care vin, noile tehnologii și progresul științific vor pune însă noi probleme juridice, etice și sociale pentru factorii de decizie.

În cadrul sistemului de justiție penală, de exemplu, inteligența artificială ar putea fi utilizată pentru recunoașterea facială, pentru evaluarea riscurilor și pentru activității polițienești bazate pe analiză predictivă. În același timp, vor apărea provocări sub forma preocupărilor legate de transparență, de acuratețe și de drepturile civile în ceea ce privește viața privată.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.