-->

Industrie, cercetare și energie

O mare parte din activitatea Curții se suprapune cu interesele ITRE în domeniile inovării, cercetării și dezvoltării, IMM-urilor, energiei și pieței digitale.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Tehnologiile emergente schimbă modul în care oamenii fac afaceri, lucrează și trăiesc. Automatizarea și inteligența artificială amenință să schimbe sectoarele economice cu o viteză care depășește capacitatea de adaptare a societăților. În viitorul apropiat, mașinile vor sprijini din ce în ce mai mult deciziile luate în sectorul public cu privire la cetățeni și la întreprinderi sau chiar vor lua astfel de decizii în mod autonom. Posibilitățile de editare a genomului, care se dezvoltă exploziv, vor necesita o echilibrare atentă între exploatarea potențialului și prevenirea abuzurilor.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.