-->

Agricultură și dezvoltare rurală

Politica agricolă comună (PAC) ocupă un loc central între politicile UE. În 2019, sprijinul acordat de UE fermierilor în cadrul rubricii „Creștere durabilă: resurse naturale” s-a ridicat la peste 57 de miliarde de euro. PAC, un domeniu de politică tradițional al UE, vizează, printre altele, sprijinirea fermierilor și îmbunătățirea productivității agricole, asigurarea unei aprovizionări stabile cu alimente la prețuri accesibile, protejarea fermierilor din Uniunea Europeană și menținerea zonelor rurale și a peisajelor din întreaga UE. Gestiunea financiară este esențială în cazul unui domeniu de cheltuieli atât de vast (reprezentând aproximativ 38 % din bugetul anual al UE). În 2019, Curtea examina deja subiecte specifice legate de agricultură, cum ar fi stabilizarea veniturilor pentru fermieri, noile tehnologii de imagistică utilizate în scopuri de monitorizare în sectorul agricol, sistemul de control pentru produsele ecologice și pericolele chimice în produsele alimentare. PAC post-2020 va stabili noi obiective și, printre altele, va adapta ușor sprijinul pentru venituri și, de asemenea, va da dovadă de ambiție în ceea ce privește acțiunile în materie de mediu și de climă.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. În concordanță cu noua PAC, Curtea anticipează legături mai strânse între schimbările climatice, concurența pentru resurse și conservarea habitatului nostru. Soluțiile ecologice vor deveni din ce în ce mai importante în toate domeniile de activitate și în toate sectoarele economice, cum ar fi transporturile, construcțiile și agricultura. Acest lucru va avea implicații economice la nivel local, la nivel național și la nivelul întregii UE.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.