-->

Drepturile omului

Valorile demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectului pentru drepturile omului sunt consacrate în tratatele UE.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Peisajul geostrategic al secolului 21 va fi modelat de rivalitatea dintre autocrație și democrație. Ordinea internațională bazată pe norme se află sub o presiune din ce în ce mai mare, iar Europa capătă un rol din ce în ce mai proeminent ca apărător al multilateralismului bazat pe cooperare, al drepturilor omului, al statului de drept și al valorilor democratice. Statele autoritare vor continua să submineze principiile democratice fundamentale, cum ar fi statul de drept și protecția drepturilor omului.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.