-->

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 

Rapoartele Curții s-au axat pe o serie de aspecte din domeniul creării de locuri de muncă și din cel al justiției sociale.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Piața forței de muncă din UE se confruntă cu probleme cauzate de ajustări anterioare, printre care se numără șomajul pe termen lung și șomajul în rândul tinerilor, locurile de muncă de calitate scăzută, munca cu fracțiune de normă și munca temporară, precum și impactul schimbărilor demografice și al migrației. Progresele înregistrate în domeniul tehnologiei necesită competențe noi, iar lipsa competențelor tehnice în rândul lucrătorilor este o problemă din ce în ce mai mare în Europa, în special în rândul generațiilor cu vârstă medie și al celor mai în vârstă. În același timp, până în 2020, mai mult de jumătate din forța de muncă va fi devenit conectată și mobilă.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.