-->

Piața internă și protecția consumatorilor

Libera circulație a bunurilor și libera circulație a serviciilor sunt două dintre cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii. Activitatea de audit desfășurată de Curte în acest domeniu se încadrează la subrubrica „Competitivitate pentru creștere și ocuparea forței de muncă” a bugetului UE.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Normele internaționale, comerțul liber și multilateralismul sunt principii fundamentale ale UE. În contextul emergenței unei tendințe protecționiste, aceste principii vor fi puse sub presiune, fiind vehiculate noi mesaje cu privire la ceea ce ar trebui să aducă comerțul liber, pentru ce grupuri ar trebui să fie el considerat „echitabil” și în ce mod sunt distribuite costurile și beneficiile sale.

Pe de altă parte, cu cât se împuținează oportunitățile comerciale în afara UE, cu atât mai benefică devine piața internă a UE pentru economiile naționale. Totuși, la peste 20 de ani de la lansarea inițiativei privind piața unică, rămân de depășit numeroase obstacole în calea liberei circulații a bunurilor și a serviciilor între statele membre.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.