-->

Dezvoltare regională

Politica de coeziune constituie o pondere semnificativă din cheltuielile bugetului UE și din investițiile publice în multe state membre. Curtea a raportat periodic cu privire la modul în care sunt concepute, implementate și monitorizate programele și proiectele din domeniul politicii de coeziune.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Coeziunea economică și coeziunea socială sunt esențiale pentru UE. Inegalitatea ridicată, care continuă să crească, ar putea dăuna societăților în care trăim în numeroase privințe, nu în ultimul rând în ceea ce privește creșterea economică, și ar putea afecta coeziunea. În anii următori, va exista o presiune tot mai mare asupra eficacității și eficienței politicii de coeziune și de dezvoltare rurală în reducerea inegalităților regionale. În același timp, cheltuielile aferente politicii de coeziune sprijină și alte obiective de politică ale UE și, în perioada de programare 2021-2027, aceste cheltuieli vor fi din ce în ce mai strâns legate de semestrul european.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.