-->

Dezvoltare

Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor din lume. Rapoartele de audit publicate de Curte au examinat cheltuielile efectuate în diferite țări și au abordat aspecte transversale.

În calitate de auditor al UE, Curtea privește totodată spre viitor, pentru a contribui la abordarea principalelor provocări cu care se va confrunta UE în anii următori. Blocul vestic se află în prezent într-o fază de declin relativ, în timp ce alte țări, precum China și India, joacă un rol din ce în ce mai important în politica internațională, influențând politicile globale în materie de energie, climă, securitate, comerț și dezvoltare. Stabilitatea și dezvoltarea economică sunt esențiale pentru reducerea presiunii migratorii dinspre Africa înspre Europa, acesta fiind unul dintre motivele pentru care politica UE urmărește reducerea tensiunilor în interiorul statelor africane și între acestea. În același timp, apariția unor actori noi pune în pericol rolul economic tradițional al UE în această zonă geografică.

Curtea ține seama de toți acești factori atunci când își alege activitățile de audit și formulează recomandări pentru viitor.